Biuletyn informacji publicznej
menu

Obiady w roku szkolnym 2018/2019

Od 1.09.2018 r. w związku z przejęciem szkolnej stołówki przez Szkołę Podstawową nr 6 w Szczytnie ulegają zmianie zasady dotyczące sprzedaży obiadów na rok szkolny 2018/2019.

Zapisanie ucznia na obiady odbywać się będzie w następujący sposób:
1. Należy pobrać ze strony internetowej naszej szkoły lub u nauczyciela świetlicy deklarację nr 2 korzystania z obiadów i wypełnioną złożyć do opiekuna świetlicy.
2. Wypełnioną deklarację należy złożyć do 07 września 2018 r.
________________________________________________________________________
Korzystanie z obiadów w miesiącu wrześniu rozpocznie się od 13.09.2018 r.
Zgodnie z powyższym należy dokonać wpłaty na wskazane w deklaracji konto Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczytnie zgodnie ze stawką żywieniową:
w miesiącu wrześniu: 12 dni x 1,70 zł = 20,40 zł
w miesiącu październiku : 23 dni x 1,70 zł = 41,40 zł

_______________________________________________________________________
Wyjątkowo w miesiącu wrześniu 2018 r. wpłat należy dokonać:
do 10.09.2018 r. za korzystanie z obiadów w miesiącu wrześniu
do 25.09.2018 r. za korzystanie z obiadów w miesiącu październiku
Ze względu na brak możliwości działania wstecz wpłat otrzymane po terminie zostaną zwrócone na
konto.
Pobierz: deklaracja nr 2
Pobierz: regulamin stołówki