Biuletyn informacji publicznej
menu

Kadra pedagogicznaDYREKCJA:

Małgorzata Afanasjew – dyrektor


NAUCZYCIELE:

Berk Bożena - nauczyciel biblioteki, doradca zawodowy
Borowy Beata - informatyka, technika, plastyka
Chełchowska Iwona - wychowanie fizyczne, informatyka
Cieślak Iwona - język angielski
Dziatkowiak Justyna - historia
Jankowska Urszula - geografia, etyka, pedagogika specjalna – rewalidacja
Kacprzak Daniel – wychowanie fizyczne
Kempa Joanna - język niemiecki, oligofrenopedagogika,
Kmieciak Ewa - pedagog szkolny
Kubiaczyk Julita - chemia, biologia
Kordowska Agnieszka – religia, język polski, surdopedagogika, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika,
Michalska Joanna - język niemiecki, biologia, wychowanie do życia w rodzinie
Nartonowicz Jadwiga- historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa
Olbryś Małgorzata – język angielski
Podolak Katarzyna – psycholog
Przybyłka Agnieszka – pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika
Rostkowska Ewa - fizyka, matematyka, terapia pedagogiczna
Siejbik Karolina - język niemiecki
Studniak Ewa - wychowanie fizyczne
Szymańska Olga – pedagogika opiekuńcza z socjoterapią
Terlik Elżbieta - nauczyciel biblioteki język polski, terapia pedagogiczna
Wawrzyńska Elżbieta – matematyka
Wiśniewska Stanisława – historia, wiedza o społeczeństwie, oligofrenopedagogika
Wołczkiewicz - Iwańczyk Karolina - język polski, pedagog specjalny
Zalewska Marzena - religia, oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, autyzm - edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu,