Biuletyn informacji publicznej
menu

Biblioteka szkolna

adres email biblioteki: biblioteka_g2@interklasa.pl
Biblioteka prowadzi szeroko zakrojoną działalność pedagogiczną, wychowawczą, kulturalną. Swoje zbiory propaguje przez:
- informacje o działalności znajdujące się na tablicy w pokoju nauczycielskim,
- ekspozycje materiałów na wystawach i gazetkach okolicznościowych,
- imprezy czytelnicze; spotkania autorskie przy współorganizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej, Biblioteki Pedagogicznej, konkursy recytatorskie,
- przygotowanie ucznia do korzystania z biblioteki i informacji poprzez udzielanie informacji,

Oprócz wyżej wymienionych ważny jest udział biblioteki w realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły poprzez edukację czytelniczo - medialną z wykorzystaniem zbiorów własnych, a także z pomocą zaprzyjaźnionych bibliotek: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Biblioteki Pedagogicznej i bibliotek szkolnych.

Biblioteka składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni. W wyodrębnionej czytelni prowadzone są zajęcia przez innych nauczycieli przedmiotów z wykorzystaniem Internetu, zbiorów audiowizualnych gromadzonych w bibliotece. Posiadamy taśmy magnetofonowe, kasety video, płyty CD.


FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI

Poniedziałek - 7:30 - 15:00
Wtorek - 7:30 - 15:00
Środa - 7:30 - 12:00
Czwartek - 7:30 - 15:00
Piątek - 7:30 - 14:00


ZBIORY

Księgozbiór biblioteki liczy 7tyś. woluminów. Gromadzimy czasopisma i dokumenty niepiśmienne. Zapewniamy warunki do cichej pracy w czytelni codziennie oprócz środy. Zbiory biblioteki obejmują:

- Wydawnictwa informacyjne (encyklopedie, słowniki, leksykony, które znajdują się w czytelni
- Podręczniki, programy nauczania, rozkłady materiału, scenariusze zajęć
- Lektury do języka polskiego
- Literaturę popularnonaukową
- Wydawnictwa albumowe
- Wydawnictwa o tematyce regionalnej
- Wydawnictwa pomocne w realizacji edukacji europejskiej
- Księgozbiór pedagogiczny i metodyczny
- Beletrystykę dla dzieci i młodzieży
- Dokumenty niepiśmiennicze (filmy, kasety magnetofonowe)

Biblioteka szkolna wyposażona jest w nowoczesne Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, które powstało w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej: 4 komputery, urządzenie wielofunkcyjne, oraz oprogramowanie multimedialne: atlas, encyklopedia i słownik multimedialny.

Użytkownicy naszej biblioteki wykorzystują Internet między innymi:
- podczas przygotowań do konkursów,
- wyszukują materiały potrzebne do zajęć lekcyjnych,
- tworzą różnego rodzaju dokumenty,
- tworzą strony internetowe.