Biuletyn informacji publicznej
menu

Nasza szkoła

Gimnazjum nr 2 powstało z dniem 1 września 1999 r. W pierwszym roku istnienia uczyło się w 10 klasach pierwszych 305 uczniów, obecnie w 25 klasach naukę pobiera około 640 gimnazjalistów. Jest to duża szkoła, do której uczęszcza młodzież w wieku 13 – 16 lat ze Szczytna i okolicznych miejscowości.

Rada Miejska uchwałą z dnia 26 listopada 2006 r. nadała szkole imię „Polskich Olimpijczyków” i od tego czasu pełna nazwa placówki brzmi: „Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie”. Uroczyste nadanie imienia szkole nastąpiło razem z uroczystym otwarciem hali widowiskowo - sportowej w dniu 14 listopada 2005 r.
Hala sportowa, jakkolwiek administrowana jest przez MOS w Szczytnie, służy głównie młodzieży naszego gimnazjum. W niej odbywają się zajęcia wychowania fizycznego, zawody sportowe, zajęcia pozalekcyjne. Mała sala gimnastyczna pełni aktualnie rolę auli, ale ze względu na dużą liczbę grup ćwiczeniowych od czasu do czasu odbywają się w niej lekcje wychowania fizycznego.

W szkole działa Samorząd Uczniowski. Uczniowie mogą w ten sposób realizować swoje projekty, tworzyć historię i tradycję szkoły. Najnowszym pomysłem SU, z powodzeniem realizowanym już trzeci rok jest pasowanie na ucznia. Pasowania dokonuje dyrektor szkoły w asyście najstarszych członków Samorządu Uczniowskiego, którzy dodatkowo sprawdzają poziom wiedzy pierwszoklasistów.

Ponadto w szkole można realizować swoje zainteresowania, biorąc udział w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych (wykaz zajęć na naszej stronie internetowej), organizowane są liczne imprezy kulturalne, wycieczki, koncerty, biwaki, a także konkursy i zawody sportowe. Biblioteka została wyposażona w Centrum Informacji Multimedialnej, gdzie można w komfortowych warunkach, poszukać w Internecie potrzebnych informacji.

Szkoła wyposażona jest we wszystkie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pracownie i pomoce, stale dokonywane są remonty i naprawy bieżące, zużyty sprzęt wymieniany jest na nowy.

Promujemy dobre wzorce zachowania, kulturę słowa, ubioru. Wdrażamy wartości według katalogu oraz zasady zachowania według kodeksu. Nie ma u nas przyzwolenia na przejawy agresji, kłamstwa, nieuczciwości. Nie chcemy ich w naszej szkole!

Zapraszamy do szkoły! Niech każdy, kto do niej wchodzi, wnosi do niej uśmiech i pozytywne nastawienie. W szkole trzeba się uczyć. Takie jest jej zadanie. Ale nauka może być przyjemnością, jeżeli tylko potraktujemy ją jako źródło informacji o świecie i życiu, jako przepustkę do dorosłego życia, uczciwego i twórczego.

Uczmy się więc razem , razem twórzmy pozytywny wizerunek naszej szkoły i świata!

Powodzenia!