Biuletyn informacji publicznej
menu

Sport w naszej szkole

Baza sportowa


Nasza szkoła dysponuje bardzo dobrymi warunkami do prowadzenia zajęć sportowych.

Zajęcia sportowe dają nam możliwość odreagowania stresu szkolnego, satysfakcję z osiągnięć sportowych oraz kształtują zdrowy styl życia. Nauczyciele wychowania fizycznego rozwijają sprawność fizyczną uczniów organizując szereg imprez sportowych. Tak bogata baza sportowa stwarza bardzo dobre warunki do organizowania ciekawych i urozmaiconych lekcji wychowania fizycznego oraz sportowych zajęć pozalekcyjnych z różnych dyscyplin sportu.

W skład obiektów sportowych wchodzą:

BOISKO „ORLIK”

Kompleks boisk sportowych wybudowany w 2011 roku. W jego w skład wchodzą dwa boiska. Pierwsze z nich o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m), pokryte nawierzchnią typu sztuczna trawa przeznaczone jest do gry w piłkę nożną. Natomiast drugie, tzw. boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1m x 32,1m (pole gry 15,1m x 28,1m), o nawierzchni poliuretanowej (tartan), służy do gry w piłkę koszykową oraz siatkówkę. Sztuczne oświetlenie zamontowane nad boiskami umożliwia korzystanie z nich do późnych godzin wieczornych.

Hala widowiskowo - sportowa
Oddana do użytku w 2005 roku hala sportowa z pełnym zapleczem socjalno-sportowym posiada pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, koszykówki oraz siatkówki. W razie potrzeby halę można podzielić kotarami na trzy mniejsze sale o wymiarach boisk do siatkówki, na których możliwa jest jednoczesna, bezkolizyjna realizacja zajęć wychowania fizycznego w sześciu grupach ćwiczebnych. W komfortowych warunkach widowni wyposażonej w wygodne, estetyczne siedziska, przy dobrej widoczności i właściwej akustyce dźwięku, możliwa jest obserwacja widowisk oraz kibicowanie rozgrywkom sportowym.

Do dyspozycji uczniów i nauczycieli jest dobrze wyposażony w podstawowy i specjalistyczny sprzęt magazyn sportowy. Uczniowie mogą również korzystać z: kręgielni, sali fitness, sali do aerobiku.


-------------------------------------

Formy zajęć sportowych


Wszystkie klasy realizują obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego:
- 2 godz. tygodniowo zajęcia lekcyjne,
- 2 godz. tygodniowo zajęcia do wyboru

Dodatkowo uczniowie zainteresowani sportem mogą poszerzać własne zainteresowania w pozalekcyjnych zajęciach: piłki siatkowej, koszykówki i piłki nożnej. Od stycznia 2003 roku sekcja pływacka Policyjnego Klubu Sportowego inaugurowała Szkolną Ligę Pływacką - system zawodów pływackich, które odbywają się w trakcie roku szkolnego, raz w miesiącu. Inicjatywa ta ma na celu propagowanie umiejętności pływania, bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych i prowadzenia zdrowego trybu życia. W zawodach Ligi regularnie i sukcesami uczestniczą uczniowie naszego gimnazjum.

Zawody sportowe


Każdego roku chłopcy i dziewczęta gimnazjum walczą w zawodach o sportowe trofea w wielu dyscyplinach na różnych poziomach.
- zawody szkolne
- zawody o mistrzostwo miasta
- zawody o mistrzostwo powiatu szczycieńskiego
- zawody rejonu V obejmującego powiaty Szczytno, Mrągowo, Nidzica, Pisz
- zawody regionu III obejmującego rejon 5 i 6 (powiaty Szczytno, Mrągowo, Nidzica, Pisz, Giżycko, Ełk, Olecko, Gołdap)
- zawody finałowe województwa warmińsko - mazurskiego

Wszystkie zawody odbywają się według podanego przez ich organizatora regulaminu, a terminy dostosowane są do Wojewódzkiego Kalendarza Imprez Sportowych Młodzieży Szkolnej.