Biuletyn informacji publicznej
menu

Gimnazjaliści w Sejmie RP

Trójka gimnazjalistów z „Dwójki” pod opieką pani Jadwigi Nartonowicz uczestniczyła w wycieczce do Parlamentu w Warszawie. Była to nagroda za udział w konkursie zorganizowanym przez pana posła Jerzego Gosiewskiego.

Zanim przyszedł czas na wyjazd, 30 października 2017r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbył się konkurs wiedzy o współczesnym polskim parlamentaryzmie. Inicjatorem był poseł PiS pan Jerzy Gosiewski.

Konkurs zorganizowało Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu. Adresatami konkursu byli uczniowie wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu. W szranki stanęły trójki przedstawicieli z 11 szkół. Każdy uczestnik musiał rozwiązać test sprawdzający wiedzę o polskim Parlamencie, jego zadaniach i funkcjach oraz trybie ustawodawczym. Jury podkreśliło wysoki poziom
wiedzy całej młodzieży konkursowej i dlatego oprócz nagród za pierwsze miejsca pan poseł Gosiewski ufundował wyjazd wszystkim uczestnikom do Parlamentu. W czasie zwiedzania sal sejmowych mieliśmy możliwość spotkania parlamentarzystów z różnych opcji politycznych, przysłuchiwaliśmy się też obradom sejmowym. Finałem był obiad w restauracji sejmowej w towarzystwie pana posła Gosiewskiego oraz innych posłów.

Nasze gimnazjum pod opieką pani Jadwigi Nartonowicz reprezentowali: Ola Rzosińska z 3b, Wiktor Nasierowski z 3a i Olek Thoene z 3a.