Biuletyn informacji publicznej
menu

Śladami gminy żydowskiej w Szczytnie

Jak zapowiadaliśmy, 4 października odbyliśmy w ramach projektu „Mazurski patchwork” kolejny spacer, tym razem szlakiem gminy żydowskiej w Szczytnie.

Rozpoczęliśmy od ulicy Łomżyńskiej, gdzie mieści się jedyny ślad obecności Żydów w naszym mieście –
kirkut, czyli cmentarz żydowski założony w roku 1815. Uznawany on jest za najlepiej zachowany na Warmii i
Mazurach. Następnie ruszyliśmy ulicą Polną w kierunku centrum. Naszym celem było odszukanie miejsca, w
którym była wybudowana stara, a potem nowa synagoga. Na podstawie licznych artykułów dotyczących historii
naszego miasto udało nam się ustalić jej położenie. Dzisiaj w tym miejscu znajduje się jeden z budynków
mieszkalnych przy ulicy Polskiej.

Dzięki zachowanym starym fotografiom mogliśmy poznać wygląd synagogi oraz innych budynków, należących np. do kupców żydowskich, którzy bardzo aktywnie przyczynili się do
rozwoju Ortelsburga, czyli dawnego Szczytna.
.