Biuletyn informacji publicznej
menu

Mazurski patchwork

Pod koniec września ruszyliśmy z projektem „Mazurski patchwork”, którego głównymi założeniami są uwrażliwienie uczniów na tożsamość regionalną oraz wzmocnienie więzi emocjonalnej z Mazurami – małą ojczyzną.

Jesienna aura nie zraziła nas do spaceru i podziwania uroków Szczytna.
Pierwsze kroki skierowaliśmy do Muzeum Mazurskiego, aby poznać bliżej historię naszego miasta oraz regionu.
Obejrzeliśmy stałe ekspozycje oraz wystawy: Polacy z Kresów Wschodnich na Warmii i Mazurach i Amerykanin w Warszawie.
Kolejne spotkanie planowane jest na 4 października. Wspólnie będziemy odkrywać kolejne tajemnice z przeszłości oraz lepiej poznawać Szczytno.
.

.

.