Biuletyn informacji publicznej
menu

Pamięci żołnierzy wyklętych

Kim byli żołnierze wyklęci? Dlaczego od 2011 roku obchodzimy 1 marca dzień poświęcony pamięci tych, którzy walczyli po II wojnie o inną Polskę?

Odpowiedzi na te pytania mogli uzyskać uczniowie podczas specjalnego apelu, który odbył się w naszej szkole.
W apelu przygotowanym pod kierownictwem pań Joanny Bielskiej – Choroszewskiej i Jadwigi Nartonowicz znalazło się miejsce i na przedstawienie dramatycznych losów żołnierzy antykomunistycznego podziemia, i na zaprezentowanie utworów poświęconych tej tematyce.

Tydzień wcześniej dziewczęta z „Dwójki” uczestniczyły w Miejskim Domu Kultury w koncercie laureatów konkursu „Żołnierze Wyklęci – przywróćmy ich pamięci”. Nasze uczennice pokazały się w wymienionym konkursie z bardzo dobrej strony. Michalina Orzoł zajęła pierwsze miejsce w kategorii utwór literacki, Wiktoria Olbryś zajęła w tej kategorii miejsce drugie, a Weronika Buczek otrzymała wyróżnienie. Weronikę Pietkiewicz wyróżniono w kategorii utwór muzyczny.
.

.

.

.