Biuletyn informacji publicznej
menu

Spotkanie uczniów z ratownikiem medycznym

Dnia 16 grudnia 2016 roku, w auli naszego gimnazjum, w ramach edukacji dla bezpieczeństwa, odbyły się zajęcia dla uczniów klas pierwszych z udziałem ratownika medycznego Pana Rafała Zawalniaka.

Dzięki przystępnemu podejściu do zagadnień udzielania pierwszej pomocy, szybko stworzono przyjazną i miłą atmosferę niezbędną na tego typu zajęciach. Profesjonalizm i doświadczenie naszego gościa, umożliwiły wykształcenie prawidłowych nawyków i zachowań podczas udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Ponadto uczniowie klas pierwszych mogli utrwalić resuscytację krążeniowo - oddechową przy użyciu fantoma osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia. Dodatkowo mogli posłużyć się urządzeniem takim jak defibrylator.

Dzięki tym zajęciom wszyscy uczestniczący w nich uczniowie, będą umieli zachować się racjonalnie w razie konieczności udzielenia pierwszej pomocy, dzięki temu sami czuć się bezpiecznie.
.

.

.