Biuletyn informacji publicznej
menu

VII szkolny konkurs pięknego czytania

W dniu 30 listopada 2016 r. w bibliotece szkolnej zorganizowano KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA w ramach obchodów Roku Henryka Sienkiewicza. W kokursie wzięło udział 16 uczniów.

Zadaniem każdego uczestnika było przeczytanie wybranego przez siebie utworu Henryka Sienkiewicza.
Celem konkursu było:
- kształtowanie umiejętności pięknego czytania i interpretacji tekstu literackiego,
- uwrażliwianie na piękno języka ojczystego,
- popularyzowanie twórczości Henryka Sienkiewicza i idei zawartych w jego książkach.

Komisja w składzie p.Grażyna Kornacka, p. D. Maciejewska, p. Bożena Berk dokonała oceny biorąc pod uwagę:
- interpretację wybranego tekstu,
- dykcję i prawidłową emisję głosu,
- umiejętność tworzenia nastroju,
- stopień trudności tekstu.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników dokonano oceny:
ex aequo :
I miejsce zajęła Zuzanna Taradejna kl.- Ia i Wiktoria Olbryś- kl. IIIa,
II miejsce Zofia Kopka- kl. IIa

Uczniowie otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.


.