Biuletyn informacji publicznej
menu

Wzorzec kulturalnego czytelnika

„kulturalny czytelnik chce: czytać, lubi czytać, wie co czytać, umie czytać z pożytkiem”

Kulturalny czytelnik powinien:

- mieć rozeznanie w problemach współczesnej rzeczywistości
- odczuwać głęboką potrzebę czytania z zamiłowaniem
- szanować siebie , swoje mienie i innych
- poszukiwać, porządkować i posługiwać się narzędziami informacji o książce
- umieć zorganizować warsztat pracy samokształceniowej
- być aktywnym czytelnikiem
- przestrzegać regulaminu bibliotecznego
- poszukiwać nowych rozwiązań przy pomocy odpowiedniej literatury
- wzbogacać i utrwalać wiadomości wyniesione z lektury sporządzając notatki
- stawiać słuszne cele i je realizować
- odznaczać się wysoką kulturą osobistą