Biuletyn informacji publicznej
menu

Regulamin wypożyczalni

1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

2. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres 2 tygodni, w tym jedną lekturę szkolną na okres jednego miesiąca. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mają prawo do wypożyczenie większej ilości książek.

3. W razie potrzeby można przedłużyć termin zwrotu po uzgodnieniu z nauczycielem-bibliotekarzem.

4. Uczeń, który nie zwróci książek w terminie, nie może korzystać z księgozbioru, aż do momentu rozliczenia się z biblioteką.

5. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki i materiały biblioteczne. Jeśli je zgubi lub zniszczy zobowiązany jest do odkupienia takiej samej lub innej pozycji, wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.

6. W chwili wypożyczania zasobów bibliotecznych należy zgłaszać zauważone uszkodzenia i wszelkie nieprawidłowości w pobieranych materiałach.

7. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego należy oddać do biblioteki wszystkie wypożyczone książki. Biblioteka nie wypożycza książek na okres wakacji.

8. Wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.

9. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły) zobowiązani są do zwrotu wszystkich książek i wypożyczonych materiałów oraz przedłożenia w sekretariacie szkoły tzw. ”obiegówki” z potwierdzeniem rozliczenia się z biblioteką.

10. W wypożyczali obowiązuje wolny dostęp do półek.