Biuletyn informacji publicznej
menu

Regulamin biblioteki szkolnej

1. Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku;

2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, studenci odbywający praktyki oraz rodzice uczniów naszej szkoły;

3. Wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone książki i materiały;

4. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w czytelni biblioteki;

5. Jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek (np.olimpijczykom tp.), a także przedłużyć termin ich zwrotu;

6. Czytelnik, który w wyznaczonym terminie nie zwraca książek do biblioteki, zostanie ukarany uwagą wpisaną do dziennika lekcyjnego;

7. Czytelnik może zwrócić się do bibliotekarza o rezerwację potrzebnej mu pozycji;

8. Czytelnik może, pod nadzorem bibliotekarza, korzystać z komputerowego wyszukiwania informacji bibliograficznych;

9. Czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów, zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza;

10. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały przed końcem roku szkolnego;

11. Czytelnik opuszczający szkołę zobowiązany jest do przedstawienia w sekretariacie szkoły karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki;

12. Czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości o mienie szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy;

13. Wszystkich korzystających obowiązują odrębne regulaminy-Wypożyczalni, Czytelni i Internetowego Centrum Multimedialnego.