Biuletyn informacji publicznej
menu

Strajk

Szanowni Rodzice Uczniów i Wychowanków naszej szkoły

Wobec ogłoszonego w dniu dzisiejszym strajku informuję Państwa, że nauczyciele naszej szkoły uczestniczą w ogólnopolskim strajku protestacyjnym.

Szkoła nie zostanie zamknięta - dyżur będzie pełnić dyrektor.
O dalszym, niemożliwym do przewidzenia w dniu dzisiejszym, przebiegu zdarzeń będą Państwa informować na bieżąco w formie ogłoszeń na drzwiach szkoły, jak również poprzez stronę internetową szkoły.
Bardzo proszę Państwa o wyrozumiałość.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor szkoły
Małgorzata Afanasjew

Na wypadek strajku i wystąpienia problemów z zapewnieniem opieki dzieciom w tym czasie Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Miejski Ośrodek Sportu (Hala im. Huberta Wagnera) będą oferowały dodatkowe zajęcia w godz. 9.00 – 13.00.