Biuletyn informacji publicznej
menu

Próbne egzaminy gimnazjalne za nami

W dniach 4, 5 i 6 grudnia 2018 r. w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 odbyły się egzaminy próbne klas III.

Pierwszego dnia, punktualnie o godz. 9:00 rozpoczął się egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie. Po przerwie gimnazjaliści napisali test z języka polskiego.
Drugiego dnia uczniowie przystąpili do egzaminu z przedmiotów przyrodniczych, a następnie do 90 - minutowego testu z matematyki.
Trzeci dzień egzaminów próbnych przeznaczony był na języki obce. Trzecioklasiści napisali test z wybranego języka na poziomie podstawowym. O godz. 11:00 gimnazjaliści mogli zmierzyć się także z poziomem rozszerzonym.

Przerwy między egzaminami uczniowie spędzali w wyznaczonych salach lekcyjnych. Tam przygotowany był dla nich poczęstunek, który zorganizowali razem z rodzicami i wychowawcami klas. Nad prawidłowym przebiegiem
egzaminów czuwali przewodniczący komisji egzaminacyjnych oraz ich członkowie. Nauczyciele, którzy nie zasiadali w komisjach egzaminacyjnych dyżurowali na korytarzach, aby nikt nie zakłócił spokoju piszącej młodzieży.

Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę na kilka miesięcy przed egzaminem głównym. Była to także próba generalna punktualności, roztropności i odpowiedzialności.