menu

Kadra pedagogiczna

DYREKCJA:

Małgorzata Afanasjew – dyrektor

Stanisława Danuta Wiśniewska – wicedyrektorNAUCZYCIELE:

Berk Bożena - nauczyciel biblioteki, doradca zawodowy
Borowy Beata - informatyka, technika, plastyka
Bielska-Choroszewska Joanna - język polski
Chełchowska Iwona - wychowanie fizyczne, informatyka
Cieślak Iwona - język angielski
Dąbkowska Anna - język polski, oligofrenopedagogika
Dąbrowska Joanna - język angielski
Fijałkowska Anna - język angielski
Jankowska Urszula - geografia, etyka
Kempa Joanna - język niemiecki
Kmieciak Ewa - pedagog szkolny
Kordowska Agnieszka - religia, terapia pedagogiczna, surdopedagogika, oligofrenopedagogika
Kotula Dorota - wychowanie fizyczne
Kubiaczyk Jarosław - historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, terapia pedagogiczna
Kubiaczyk Julita - chemia, biologia
Lisewska-Homoncik Anna - język angielski
Michalska Joanna - język niemiecki, biologia, wychowanie do życia w rodzinie
Myślak Mariusz - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Nartonowicz Jadwiga - historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa
Pietrzyk Grzegorz - język polski, oligofrenopedagogika
Przybyłka Agnieszka - pedagog specjalny
Podolak Katarzyna - psycholog
Rostkowska Ewa - fizyka, matematyka
Siejbik Karolina - język niemiecki
Szymańska Olga - nauczyciel wspomagający
Smolińska Małgorzata - biologia, geografia, oligofrenopedagogika
Studniak Ewa - wychowanie fizyczne
Studniak Mariusz - wychowanie fizyczne
Terlik Elżbieta - język polski, terapia pedagogiczna
Tomaszewska Lidia - nauczyciel świetlicy
Wawrzyńska Elżbieta - matematyka
Welenc-Łojewska Monika - język niemiecki
Wołczkiewicz - Iwańczyk Karolina, język polski, pedagog specjalny
Zalewska Marzena - religia, oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, spektrum autyzmu,
Zubik Barbara - matematyka
Żuchowska Katarzyna - matematyka, oligofrenopedagogika